Verstuikte pols?

De pols vormt het gewricht tussen de onderarm en de hand. Door een val, een ongeluk, duwen, stoten of een schop kan een verstuiking van de pols ontstaan. De pols is op de plaats van de aandoening meestal opgezet.

Een verstuiking wordt veroorzaakt door een oprekking of scheur in de banden die de botstukken in het polsgewricht bij elkaar houden. De ernst van de verstuiking hangt af van de ernst van het letsel. Pijn, gevoeligheid van het getroffen gebied en verlies van functie zijn kenmerkend. Verstuikingen komen veel voor. Het gewricht ondersteunen en rust zijn de beste maatregelen voor herstel. Bij een ernstige verstuiking kan een arts een gipsverband aanleggen. Zelden is een operatie noodzakelijk.

Gekneusd, verzwikt of verstuikt?
De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze betekenen feitelijk niet precies hetzelfde. Met de term kneuzing wordt de beschadiging van het onderhuids weefsel bedoeld die ontstaat door de plotselinge klap. De kneuzing geeft zwelling, pijn en een bloeduitstorting (blauwe plek). Verzwikken of verstuiken gaat meestal samen met een kneuzing. Bij een verstuiking ontstaan er kleine scheurtjes in de polsbanden. Je pols wordt al snel dik en pijnlijk.

Verschijnselen
Als je je pols verstuikt doet dat een paar minuten flink pijn. Je kunt niet direct weer op steunen en ziet al snel dat het dik wordt. Binnen een paar uur neemt de zwelling fors toe en kleuren voet en enkel blauw. In de loop van de dagen heb je kans dat je hele hand dik wordt. Na een tot twee weken is de ergste zwelling en verkleuring weggetrokken en kun je de pols en hand meestal weer redelijk goed gebruiken.

Behandeling
Wat kun je zelf doen als je je pols verstuikt? Wanneer ga je naar de dokter?

Zelfhulpmiddelen
Als je je pols verstuikt is het eerste advies: koelen. Liefst direct nadat je erdoorheen bent gegaan. Dat kan door de pols in water te houden, maar beter nog neem je ijsblokjes in een plastic zak of een speciaal icepack of coldpack. Voordeel daarvan is dat je je pols omhoog kunt leggen en dat helpt om de ergste zwelling te voorkomen.

orthopedie /handrevalidatie/trainingen pols/therapie pijn pols/carpane tunnel/ganglion/verstuikte pols/polsprothese/polsarthrodese/pijn pols chello/hand en pols/polsblessure voorkomen/kijkoperatie van de pols/pijn in pols/pols pijn bij bodypump/pijn pols

Over de verdere behandeling lopen de adviezen vaak enigszins uiteen. Het varieert van 'rust nemen, de pols zo min mogelijk belasten' tot 'snel weer proberen of belasten gaat en oefeningen doen om stijfheid te voorkomen'. Dit laatste is het advies van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Ook het advies over het al dan niet gebruiken van drukverband of tape is niet overal gelijk. In het algemeen kun je stellen dat een drukverband kan zorgen dat de zwelling makkelijker afneemt en dat je pols wat meer stabiliteit krijgt. Aan de andere kant: alle functies die je van je lichaam overneemt, verzwakken, terwijl ze juist weer moeten aansterken.

Eigenlijk kun je ervan uitgaan dat je zelf vaak wel aanvoelt wat gaat en wat niet. Als de hand en pols gebruiken te veel pijn doet, probeer het dan een dag later weer. Doe voorzichtige oefeningen door de hand op en neer en heen en weer te bewegen. Als het gaat zonder bandage: prima. Voel je je zekerder mét, dan kan dat ook goed zijn: door je hand en pols te gebruiken zal deze wellicht soepeler bewegen en minder geforceerd worden. Doe het wel rustig aan door de belasting geleidelijk op te voeren en niet te lang ineens te belasten.

Behandeling
Als je je pols en hand helemaal niet kunt gebruiken of als de verstuiking ernstig lijkt (forse zwelling, zeer blauw, gewricht voelt warm aan) is het verstandig contact op te nemen met de huisarts. Het zou dan kunnen dat de polsband ver is ingescheurd of zelfs helemaal is doorgescheurd. Ook kan het zijn dat er iets gebroken is. Een breuk kan worden ontdekt op een röntgenfoto. In die gevallen moet je de enkel pols belasten, dus dan komen er wellicht een mitella aan te pas. Ook een bandage is dan zinvol om het herstel te ondersteunen.

Na de behandeling
Vrijwel iedereen met een verstuikte pols kan na verloop van tijd weer hetzelfde doen als vóór de verstuiking. De pols kan tijdens of na een activiteit wat meer pijn doen of opnieuw iets zwellen. Dit kan geen kwaad. Wie eenmaal een verstuikte pols heeft opgelopen, heeft daarna wel meer kans op een volgende verstuiking. Dat komt omdat de polsbanden flink zijn uitgerekt en wat verslapt kunnen zijn geraakt.